Какво се получава, когато на едно място се пресекат опитът и амбицията? Ражда се City Plan Consult. Компанията е създадена водена от желанието да предоставя бутикови услуги за своите клиенти, защото знаем, че всеки е различен и заслужава индивидуално отношение, и да повиши качеството на изготвяните в страната стратегически документи, свързани с регионалното и местно развитие.

Ние разбираме градовете и регионите в страната, познаваме добрите практики у нас и в чужбина, умеем да боравим с данни и да ги визуализираме по атрактивен начин. Затова основният ни фокус е върху анализите и изготвянето на стратегии, планове и програми, които спомагат за повишаване качеството на живот и благосъстоянието на жителите в българските общини и региони.

Scroll to Top